Gyakran ismételt kérdések

Szeretném megkérdezni, hogy beadtam jelentkezésemet a felsőoktatásba, de érdekelnének a külföldi továbbtanulási lehetőségek is. Beadhatom a jelentkezésemet párhuzamosan több külföldi országban lévő egyetemre is?

Természetesen több helyre is beadhatja a jelentkezését a Magyarországi jelentkezéssel párhuzamosan is. Amennyiben felveszik több helyre is eldöntheti, hogy hol kezdi meg a tanulmányait, illetve párhuzamosan tud-e két képzést végezni, vagy az egyiken tud-e esetleg halasztani. Azonban figyelni kell a határidőkre, mert ezek eltérőek a különböző országokban, és a követelmények is mások mint a magyar rendszerben. Uniós állampolgárként l bármelyik EU-tagország egyetemén ugyanolyan feltételek mellett tud tanulmányokat folytatni, mint a kérdéses ország állampolgárainak. Az egyes országok és egyetemek között azonban jelentős különbségek vannak a felvételi követelmények tekintetében. Célszerű arról is tájékozódni, hogy milyen nyelvvizsgához kötik esetlegesen a jelentkezést, illetve mindegyik tagország saját hatáskörben határozhatja meg, milyen szintű középfokú tanulmányok elvégzését szabja feltételül az egyetemi felvételhez. Az önéletrajz mellé motivációs levelet és tanári ajánlást is kérnek a felvételihez. Mindenképpen tájékozódjon az adott országban előírt feltételekről. Sok hasznos információt lehet szerezni honlapokról, adott ország egyetemei tekintetében, illetve az https://engame.hu/kulfoldi-tovabbtanulas/ oldalt is célszerű tanulmányozni. 

Érdeklődni szeretnék, hogy ha gyermekem, három helyet jelölt meg továbbtanulás céljából, és esetleg egyik helyre sem kerül be, nem veszik fel, akkor a továbbiakban mik a lehetőségeink? 

A felvételire jelentkező minden tanulónak a jelentkezési lapon megjelölt értesítési címére 2020. április 30-áig minden olyan középfokú iskola írásbeli értesítést küld, ahová jelentkezési lapot adott be. 
A döntés ellen – az Nkt. 37. §-a alapján (15 napon belül) – jogorvoslattal élhet. A jogorvoslati eljárást megindító kérelmet annak az iskolának a fenntartójához kell benyújtani, amelyiknek a döntésével a tanuló, a szülő nem ért egyet. 
Ha az általános felvételi eljárás időszakában a tanuló nem nyert felvételt egyetlen középfokú iskolába sem, akkor használja ki a 2020. május 11-én kezdődő rendkívüli felvételi időszakot. Ekkor a továbbtanulás intézése már egyénileg, közvetlenül a középfokú iskolákban való jelentkezéssel, egyeztetéssel történik.
A rendkívüli felvételi eljárás már nem része a középfokú intézmények felvételi információs rendszerének (KIFIR), de a Hivatal segítséget nyújt azzal, hogy azoknak a középfokú iskoláknak az adatait, ahol a felvettek alacsony száma miatt (90% alatti) rendkívüli felvételi eljárást kell kiírni, tájékoztatásul közzéteszi a honlapján (www.oktatas.hu).
A tanköteles korú tanulóknak az esetlegesen sikertelen felvételi eljárás ellenére is kötelező az iskolaválasztás. Amennyiben a tanköteles korú jelentkezőnek sem a rendes, sem a rendkívüli felvételi eljárás során sem sikerül felvételt nyernie egy középfokú iskolába sem, úgy tanulmányait a Dobbantó Programban folytatja. A Köznevelési Dobbantó programban résztvevő intézményeket az állami intézményfenntartó központ jelöli ki. Ehhez a legfontosabb információkat és dokumentumokat megtalálhatja a Klebelsberg Központ honlapján.

Lányom 12. osztályos gimnazista, nem jelentkezett felsőoktatásba sehova, mert nem merte bevállalni az emelt érettségit egy tantárgyból sem. Szeretném kérdezni, így mik a lehetőségei érettségi után?

Érettségi után augusztus végén lesz még lehetősége jelentkezni a Szakképzési Centrum középiskolái által hirdetett OKJ-s képzésre vagy felnőttoktatási képzésekre, melyeket nappali vagy esti rendszerben indítanak érettségizett fiataloknak és felnőtteknek egyaránt. Ezekről az iskolák honlapján lehet tájékozódni. További lehetőség lesz számára a munkaügyi hivatal által támogatottan hirdetett tanfolyam vagy saját maga által keresett képzés elvégzése.

7. osztályos a fiam és tetőfedő szeretne lenni. Hol tudja ezt a szakmát elsajátítani? 

Tetőfedő képzést Vas megyében jelenleg (2020/21-es tanévben) nem indítanak egyik középiskolában sem, ez valószínű jövőre is így lesz. Tudom ajánlani Győrben a Győri SZC Gábor László Építő-és Faipari Szakgimnázium és Szakközépiskolát, melynek képzéseiről az alábbi linken tud tájékozódni: http://muhelyiskola.hu/kezdolap A tanulmányok megkezdéséhez egészségi alkalmassági vizsgálat szükséges, pályaalkalmassági nem. Kompetenciaelvárások az alábbiak: ügyes mozgás, állóképesség, jó fizikum, jó szemmérték és térlátás, matematikai és rajzkészség, kézügyesség, csapatmunka.

Gyermekem olyan szakmára jelentkezett, ahol van alkalmassági vizsgálat is, erre kapunk időpontot, de még kell egészségügyi alkalmassági vizsgálat is. Szeretném megkérdezni, hogy a kettő nem ugyanaz?

A szakképzési törvény alapján egészségügyi alkalmasság: annak az orvosi szakvéleményre alapozott megállapítása, hogy a szakképzésbe bekapcsolódni szándékozó személy testi adottságai, egészségi és pszichikai állapota alapján képes önmaga és mások veszélyeztetése nélkül a választott szakma szerinti tevékenység, foglalkozás gyakorlására és a szakmai vizsgára való felkészülésre.

Pályaalkalmassági követelmény: a szakképzésbe történő bekapcsolódás - képzési és kimeneti követelményekben meghatározott - azon feltétele, amely alapján megállapítható, hogy a szakképzésben részt venni szándékozó személy képességei, készségei alapján sikeresen fel tud készülni a szakmai vizsgára és a szakma végzésére, vagyis a kettő nem egy és ugyanaz.

Aki szakmát szeretne tanulni, annak mindenképpen kell foglalkozás egészségügyi alkalmassági vizsgálaton részt vennie, ezt foglalkozás egészségügyi orvos végezheti, az iskoláknak általában megvannak a saját orvosaik, vagy van olyan iskola is, aki ezt az alkalmassági igazolást elfogadja a háziorvostól is. Ennek hiányában nem kezdhető meg a szakképzés.

A pályaalkalmassági felvételiket azon iskolák tartják, ahol a szakma követelményrendszere ezt előírja (dekoratőr, festő, vendéglátás,stb., de ide tartozik a művészeti szakképzés is), ezeket az iskolák saját hatáskörben szervezik és bonyolítják, saját maguk által összeállított felvételi rendszer szerint. Ezen kötelező részt venni. Tehát van olyan szakma, ahol mindkét vizsgálatra szükség lehet, ez alapján döntenek az alkalmasságról és a felvételről.