Tanácsadási formák

Pedagógiai - Információs tanácsadás

Általános és középiskolások számára egyaránt ajánlott, ha megerősítést szeretnének érdeklődési irányukhoz, ha már rendelkeznek pályaelképzeléssel, de a pályaválasztási döntés meghozatalához, pontosításához, és a megvalósításához további információkra van szükségük, ha kevésbé ismerik a továbbtanulási lehetőségeket, a közép- illetve felsőoktatási intézmények kínálatát, a felvételivel kapcsolatos tudnivalókat. A tanácsadás során lehetőség van a főbb érdeklődési irányok kijelölésére, pontosítására, a pályakövetelmények tisztázására, a továbbtanulási lehetőségek és a közép- vagy felsőfokú felvételi eljárással kapcsolatos elvárások megismerésére. A tanulmányi eredmények és az érdeklődési profil figyelembevételével javaslatot adunk a továbbtanulási, iskolaválasztási döntés meghozatalához.

A tanácsadás témakörei:

 • középfokú továbbtanulás tervezése -  középiskola választása – információk az iskolatípusokról
 • közép-, és emeltszintű érettségivel kapcsolatos tudnivalók, lehetőségek
 • felsőfokú továbbtanulás (felsőoktatás vagy szakképzés) megtervezése
 • iskolaváltás előkészítése
 • fakultációválasztáshoz segítségnyújtás
 • munkaerő-piaci lehetőségekről tájékoztatás
 • pályakövetelmények, pályaismeretek bővítése, szakmákról tájékoztató mappák és filmek
 • segítség azon diákoknak, akiket nem vettek fel a rendes középiskolai felvételi eljárásban

Komplex tanácsadás

Azon általános és középiskolás diákok számára ajánlott, akik nem rendelkeznek továbbtanulásukkal kapcsolatban semmilyen elképzeléssel, nem ismerik készségeiket, képességeiket, nem tudják eldönteni milyen irányban kellene továbblépniük, bizonytalanok önmagukkal és képességeikkel kapcsolatban, nem tudnak dönteni több alternatíva között.

A tanácsadás témakörei:

 • tesztek, kérdőívek segítségével a személyiség, készségek, képességek, tanulási stílus, érdeklődés felmérése
 • pályaismeret bővítése
 • javaslat a lehetséges továbbtanulási irányokra

Speciális tanácsadás

Egészségi probléma, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdők, sajátos nevelési igényű tanulók számára segítség a továbbtanulási lehetőségek feltérképezésére.